images

سفره عقد

عقد ایرانی در مقابل سفره عقد برگزار می شود. سفره ای که هر جز آن نماد تبرک و عشق در زندگی زوج است. در سالن عقد هرمس ما با کمک بهترین دیزاینرها، سفره عقدهای متنوع و شیکی برای همه سلیقه ها تهیه کرده ایم. زیباترین عکسها را در کنار سفره عقد هرمس از پیوند خود ثبت کنید.